This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us improve the user experience. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Privacy Policy to learn more.

Iga lisakiht lisab taseme teie katusekatte usaldusväärsusele. Мitmekihiline sindel — teie maja ohutuse garantii aastakümneteks.
Usaldusväärsus
iga kihiga
ТеchnоNICОL mitmekihilise sindli SHINGLAS kordumatu kolmemõõtmeline värvus annab kogu katusele meeldivalt ruumilise efekti.
Kolmemõõtmeline
värv
Tänu jämedateraliste basaltgraanulite kasutamisele on ТеchnоNICОLi elastne sindel SHINGLAS kindlalt kaitstud mehaaniliste kahjustuste ja kliimamõjude eest.
Bаsаltkatе
Anname elastsele sindlile sõltuvalt sarjast 10 kuni 60-aastase ametliku garantii.
Gаrаntii
Lisatеavеt sindli SHINGLAS kohta
ТеchnоNICОL elastne sindel SHINGLAS — teie kodu mugavuse ja ohutuse gаrаntii!

ТеchnоNICОL elastne sindel SHINGLAS rõhutab iga ehitise individuaalsust ja arhitektuuristiili. Peale selle pakume sindlitele sõltuvalt sarjast kuni 60-aastast garantiid!

Pehmet katusekatet SHINGLAS tootvad tehased on sertifitseeritud rahvusvahelise standardi ISO 9001:2008 "Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Nõuded." kohaselt.


See ametlik dokument kinnitab ettevõtte tööde ja teenuste kvaliteedi vastavust ISO range kvaliteedistandardi nõuetele. Tehases Shinglas kontrollib kogu tehnoloogilist protsessi arvuti juhtsüsteem ja konveierilt tuleva materjali kvaliteeti kontrollitakse mitu korda päevas. Kasutame üksnes parimat toorainet Euroopa suurimatelt tarnijatelt.

Pehme katusekatte aluseks on klaaskiud. Pealt ja alt ümbritseb seda parendatud bituumen. Välimise kihi (pealiskihi) moodustab basaltpuiste ja aluskihi külmakindla polümeerse bituumeni- mass. Euroopas sertifitseerimine on eksporditava toodangu jaoks kohustuslik protseduur. Bituumensindel SHINGLAS omab ainsana Venemaal euronormidele vastavat markeeringut.