This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us improve the user experience. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Privacy Policy to learn more.

Iga lisakiht lisab taseme teie katusekatte usaldusväärsusele. Мitmekihiline sindel — teie maja ohutuse garantii aastakümneteks.
Usaldusväärsus
iga kihiga
ТеchnоNICОL mitmekihilise sindli SHINGLAS kordumatu kolmemõõtmeline värvus annab kogu katusele meeldivalt ruumilise efekti.
Kolmemõõtmeline
värv
Tänu jämedateraliste basaltgraanulite kasutamisele on ТеchnоNICОLi elastne sindel SHINGLAS kindlalt kaitstud mehaaniliste kahjustuste ja kliimamõjude eest.
Bаsаltkatе
Anname elastsele sindlile sõltuvalt sarjast 10 kuni 60-aastase ametliku garantii.
Gаrаntii